MINIMEDIACJE czyli towarzyszenie dzieciom w konflikcie

minimediacje

MINIMEDIACJE czyli jak być inspiracją i częścią rozwiązania, a nie konfliktu

Dzieci potrafią kłócić się, zaczepiać, mówić do siebie niebywałe rzeczy lub przychodzić do dorosłych z „chorobą Leona”, czyli informacją „... ale on... ale ona” co 10 minut – od momentu otworzenia oczu do oddania się w ramiona Orfeusza, od chwili przekroczenia progu przedszkola czy klasy, do jej opuszczenia.

Dorośli z nimi przebywający szybko przeobrażają się w etatowych sędziów lub generatorki rozwiązań. Alternatywnie mogą ... nabyć umiejętność (mini-)mediowania.

Minimediacje

:: znajdują zastosowanie w szkołach, przedszkolach, na placach zabaw, na koloniach, we wszelkich instytucjach, w których przebywają dzieci,
:: mają na celu przekazanie dzieciom i młodzieży poprzez model umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Dzięki mediacjom dzieci m.in.:

:: przyzwyczajają się do szukania rozwiązań zamiast winnych,
:: widzą wielość rozwiązań,
:: chętniej przestrzegają ustaleń, które tworzą/współtworzą,
:: uczą się słyszeć nawzajem swoje potrzeby,
:: wnosząc pomysły, które są brane pod uwagę i realizowane, podnoszą kreatywność i budują pewność siebie,
:: doświadczają przejmowania odpowiedzialności bez kar,


Długoterminowo, przy odrobinie szczęścią, będą odważniejsze w stawaniu twarzą wobec trudności emocjonalnych.
 Przy okazji osoby opiekujące się mają kilka minut więcej radosnego czasu – z dziećmi, dla siebie, dla innych.

O warsztatach

Zapraszamy na warsztaty nauczycielki, wychowawców, rodziców, dziadków, baby-sitterki, nianiów… Zależy nam, by wyposażyć dorosłych w takie narzędzia, dzięki którym będą mogli transformować sytuacje konfliktowe we współpracę, a kontakt między rozmówcami, mimo różnic zdań czy wieku, zbudują na zrozumieniu, zaufaniu i szacunku.

Warsztaty dla osób po co najmniej 2 dniach warsztatów z Porozumienia bez Przemocy. 

Model, z którego korzystamy, jest prosty, choć nie zawsze łatwy (szczególnie,  gdy ciśnienie już podskoczyło).


 

 

Ceny

:: 29 lutego - 1 marca 2024, Poznań - cena od 470 zł do 1200 zł

:: Klienci indywidualni: od 570 do 1200 zł

:: Firmy: od 790 do 1200 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 630 do 1200 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 470 do 1200 zł

:: dostępne 25% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

orientacyjnie I dzień 9.30-17.00, II dzień 9-16.30


:: Klienci indywidualni: od 570 do 1200 zł

:: Firmy: od 790 do 1200 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 630 do 1200 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 470 do 1200 zł

:: dostępne 25% miejsc