Ty - zrozumieć innych

Porozumienie bez Przemocy moduł drugi

Te dwudniowe warsztaty są drugimi z cyklu ,,Ja-Ty-My”. Głównym tematem modułu ,,Ty” jest słuchanieempatia w rozumieniu twórcy Porozumienia, Marshalla Rosenberga. Polecam wszystkim, którzy uczestniczyli przynajmniej w 8h warsztatów z PbP.

Będziemy pracować na własnych przykładach
Porozumienie znajduje zastosowanie we wszystkich możliwych obszarach i najrozmaitszego typu relacjach: między rodzicami a dziećmi- także dorosłymi, między rodzeństwem, w związku, z kolegami, z szefową, z sąsiadką, ze współlokatorem…

Na warsztatach ,,Ty-zrozumieć drugą stronę’’:
:: poznamy różnicę między empatią, a innymi formami słuchania
:: będziemy w różny sposób słuchać trudnych oraz radosnych wiadomości
:: przećwiczymy ,,cztery kroki” w słuchaniu
:: zobaczymy, jak możemy radzić sobie ze szczególnie trudnymi dla nas komunikatami
:: porozmawiamy o tym, co to znaczy, że ,,zawsze mamy wybór”
:: nauczymy się słuchać milczenia,,nie” oraz ,,tak”któremu nie do końca ufamy.

Temat jest dla osób, które mają za sobą przynajmniej 8h warsztatów z Porozumienia bez Przemocy (z kimkolwiek).

Ceny

:: 11-12 kwietnia 2024, Poznań - cena od 390 zł do 1200 zł

:: Klienci indywidualni: od 490 do 1200 zł

:: Firmy: od 720 do 1200 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 570 do 1200 zł
Szkoły, przedszkola i inne podmioty które maja prawo do zwolnienia z vat z tyt. Ust vat art. 43 ust pkt 29 c (tj. usługa zostanie opłacana co najmniej w 70% z środków publicznych) publicznych

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 390 do 1200 zł

:: dostępne 25% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

orientacyjnie I dzień 9.30-17.00, II dzień 9.00-16.30


:: Klienci indywidualni: od 490 do 1200 zł

:: Firmy: od 720 do 1200 zł

:: Szkoły, przedszkola: od 570 do 1200 zł

:: Osoby poniżej 24 i powyżej 60 roku życia: od 390 do 1200 zł

:: dostępne 25% miejsc

:: Wymagana bezzwrotna zaliczka w kwocie od 80 do 120 zł