SYSTEMIC CONSENSING (SC,UZGODNIENIA SYSTEMOWE) - systemowe podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich

Metoda, która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach.

Systemic Consensing – systemowe podejmowanie decyzji uwzględniających wszystkich

Systemic Consensing będziemy nazywać również SC lub – do ustalenia oficjalnej polskiej nazwy: Uzgodnienia Systemowe

 • Chcesz doświadczyć większej współodpowiedzialności w grupie, do której należysz: w swoim zespole, klasie lub rodzinie?
 • Szukasz sposobu, by podwyższyć swój wkład i uczestnictwo podczas podejmowania zbiorowych decyzji, albo/i pragniesz, by wszystkie osoby zostały uwzględnione w trakcie dokonywania grupowego wyboru?
 • Ciekawi Cię metoda, która wspiera przebieg procesu decyzyjnego w grupie?

Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty poświęcone SYSTEMIC CONSENSING, metodzie, która pomaga wypracować najbardziej akceptowalne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania w zespołach lub grupach. SC, czyli grupowe podejmowanie decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu, to metoda dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po wielu procesach podejmowania decyzji.

Specyfika Systemic Consensing

Uzgodnienia Systemowe, zamiast tradycyjnego wybierania polegającego na prostym liczeniu głosów „za” i „przeciw”, proponuje dokonywanie wyboru poprzez proces sprawdzający, która z propozycji budzi najmniej zastrzeżeń. Najniższy poziom sprzeciwu i/lub oporu przekłada się na najwyższą akceptację i największą trwałość przyjętego rozwiązania.

Dla kogo?

Dla każdego, kto ma do czynienia z zespołami, grupami, klasami, rodzinami i jakimikolwiek innymi społecznościami.

Warsztaty będą miały szczególne znaczenie dla tych, którzy:

 • chcą podejmować kroki prowadzące do decyzji, która przejawia największe prawdopodobieństwo bycia wspólną dla wszystkich członkiń i członków grupy;
 • tęsknią za poczuciem wspólnoty w grupie po zakończeniu głosowania;
 • pragną tworzyć klimat, w którym wypracowywane rozwiązania są nacechowane stabilnością i uwzględnieniem wszystkich stron;
 • nie chcą (już) podążać za najgłośniejszymi, najsilniejszymi lub najszybszymi z grupy;
 • szukają skutecznych narzędzi do podejmowania trwałych i uwzględniających różnorodność decyzji;
 • nie do końca są zadowoleni ze sposobu doświadczania i praktykowania w naszym życiu demokratycznych wartości.

Na warsztatach będziemy:

 • doświadczać procesu moderowania grupy w obszarze podejmowania decyzji;
 • poznawać narzędzia i praktykę pytań o sprzeciw;
 • ćwiczyć tzw. „prostą ścieżką” w SC;
 • zaznajamiać się z tzw. „kreatywną ścieżką” w SC w kontekście ważnych i kompleksowych tematów;
 • omawiać kontekst grupowego podejmowania decyzji.

Po tych dwudniowych warsztatach uczestniczki i uczestnicy zyskają narzędzia, które pozwolą im moderować grupę za pomocą SC.

Prowadzenie: Magdalena Sendor

Magdalena o sobie:

Ceny

:: 27-28 lutego 2024, Poznań - cena od 550 zł do 1000 zł

:: Klienci indywidualni: od 550 do 1000 zł

:: Firmy: od 750 do 1000 zł

:: -


nasza polityka cenowa

Terminy

Poznań, ul. Sienkiewicza 6/12

orientacyjnie I dzień 9.30-17.30, II dzień 9-16.00


:: Klienci indywidualni: od 550 do 1000 zł

:: Firmy: od 750 do 1000 zł

:: -